Листа донатора

1. Влада Републике Србије – Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама

2. Општина Бајина Башта

3. Дринско-лимске Хидроелектране

4. Електроизградња Бајина Башта

5. ЈКП „12. Септембар“ Бајина Башта

Ускоро на овој страни ће бити комплетан списак свих приложника у новцу, материјалу, храни и раду.

ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ